անդր

անդր

Dasnabedian 1995: 412

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 5,5
là-bas

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴ — I. ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ԱՆԴ որ եւ ԱՆԴԱՆՕՐ. որպէս թ. անտէ, օնտա, օրատա պրս. անճէ, անճա. ἑκεῖ, αὑτοῦ, αὑτόθι ibi, ibidem, illic Յայնմ տեղւոջ. ʼի նմին վայրի. հոն, հոն տեղը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԻՐ — (մջ.) NBH 2 0876 Chronological Sequence: 6c, 13c ՏԻ՛Ր. Տ. ՏԻ՛. *Մակբայ՝ սպառնականն, տի՛ր, տի՛: Սպառնականն, տիր, տի. որպէս ոք ասէ վնասակարին, որ է տիրն, կա՛ց մնա՛, զի ահա այդպէս առնեմ գործողիդ զչար, կամ արարի. Քեր. թր. եւ Երզն.: (լտ. կայ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԹԱՄ — (ե՛րթ, երթա՛յք, երթեալ. իսկ կատարեալն, Տ. չոքայ կամ չոգայ, ար, աւ.) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c չ. πορεύομαι , ἁπέρχομαι, βαδίζω, ἁγόμαι, ἁποτρέχω eo, vado, proficiscor, abeo, adeo, pergo եւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՂԻՒ — (ղուի, ղուէ.) NBH 2 0773 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. αὕριον, ἑπαύριον, ὅρθρος mane, cras, crastinus, dies. Օրն լուսանալի զկնի այսր աւուր. վաղորդայն. յաջորդ առաւօտ. այգն կամ լուսանալն նորա. վաղուան՝ եգուց օրը, առտուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՐԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0850 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 11c, 12c ն. περιστρέφω circumfero. որ եւ ՏԱՐՈՒԲԵՐԵԼ. Այսր անդր տանել բերել. այլայլել. յեղաշրջել. շրջշրջել. յեղյեղել. *Տարաբերէ հողմ զխռիւ այսր անդր: Հողմոյ առեալ զամպն՝ այսր անդր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏԱՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0317 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ն. Այսր անդր տանել, ձգձգել, թիւրել. տատանել. *Որք ըստ իւրեանց չարութեան կամաց աստանդնեն զբանն ճշմարտութեան. Վեցօր. ՟Բ: *Աստանդել շփոթել զճշմարիտ խորհուրդ վարդապետութեանն. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.